Звягін Олександр Сергійович

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент кафедри радіотехніки (РТ), ВНТУ.

У 2003 році вступив у ВНТУ на факультет функціональної електроніки та лазерної техніки інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління.

Протягом 2007 - 2008 рр. паралельно з навчанням в магістратурі працював інженером на кафедрі хімії та хімічної технології ВНТУ.

В 2008 році закінчив магістратуру наукового напрямку та отримав диплом магістра за спеціальністю "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади".

З 2008 по 2011 роки навчався в аспірантурі.

У 2012 році вчасно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 – "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" (Науковий керівник - д.т.н., професор О.В. Осадчук).

З 2011 року працював на посадах інженера, асистента та старшого викладача кафедри радіотехніки.

З 2015 р. доцент кафедри радіотехніки.

Автор понад 70 наукових робіт, серед яких 1 монографія, 3 навчальних посібники, 20 статей у науково-фахових журналах, що входять до переліку ВАК України, 21 патент України, 18 тез доповідей на науково-технічних конференціях різного рівня.

Науковий напрям – розробка автогенераторних засобів вимірювання та контролю вологості нафтопродуктів.

 

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1

Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування,

Кафедра радіотехніки, ауд. 1302, 1308.

e-mail: zviahin@rambler.ru

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t4gHOwQAAAAJ&hl=ru